Virpi Montonen

  • Ikä: 45
  • Kotipaikka: Joroinen
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokainen hoitovastuu tilanne on yksilöllinen ja koska vain omainen itse voi tietää jaksamisensa ja muut asiaan liittyvät henkilökohtaiset asiansa, ei päätöstö voi tehdä kukaan toinen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ei voi olla alueellisia eroja.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä on yksi kaikkein inhimillisimmistä hoitomuodoista ja sitä tulee tukea kaikin tavoin.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tuki saisi olla vielä paljon enemmän, koska vastaava hoito esimerkiksi palvelukodista maksaisi moninkertaisesti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on yhteiskunnallisesti niin merkittävää työtä, että sitä pitää tukea kaikin mahdollisin tukikeinoin. Tulevaisuudessa tarve omaishoidolle vain kasvaa, joten nyt on aika laittaa tuet realistisiksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Pieni nimellinen omavastuu voidaan periä, mutta pääsääntöisesti omaishoitajan lepo ja loma on taattava ja turvattava.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kaikin mahdollisin tuin on työ mahdollistettava.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitoon tarkoitetut tuet käytetään omaishoitoon. Lomapaikat on kuitenkin myös turvattava.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kaikki tukikeinot ja ohjaus ovat varmasti tarpeellisia ja niitä tulee tukea.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Vapaaehtoisuus on kaikein perusta ja sitten jos raskaaseen, mutta erittäin inhimilliseen työhön ryhtyy, siihen on saatava riittävästi taloudellista tukea ja neuvontaa. Omaishoitajien on myös saatava lepoa, koska väsyneenä ei kukaan jaksa huolehtia toisesta.