Ville Korpinen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Kurikka
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Näin suuren vastuun ottaminen vaatii harkintaa. Omaishoito vastuu päätös tulee olla vastuunottajan oma harkintainen päätös.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvo pitää olla kokomaassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tuki on määritelty nimenomaan omaishoitajalle, joten miksi se evättäisiin pois.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kasvava kulurakenne vaatii korotusta, mutta se tulee tehdä portaallisesti, ettei valtiontalous s
Ja sosiaalihuollon määrärahat kärsi merkittäviä ylityksiä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Asia tulee ratkaista joko tuki tasoa kasvattamalla tai verotusta keventämällä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Työelämässäkin on palkalliset vapaat siis miksi ei korihoidossa..

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Väite on perusteltu, koska hoitoa tarvitseva ei itse pysty hoitamaan itseään. Hoitaminen sitoo omaishoitajan hoidettavaan koska vastuu on hänellä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Osa näistä varoista tulee käyttää omaishoidon kehittämiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kattava tiedonsaanti on tärkeää ja panostaminen siihen lisää omaishoidon turvallisuutta ja helpottaa hoitajan työtä..

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Monikin kohta olisi toteutettavissa ja tärkeitä, mutta vain kolme sai valita, joten puntarointini tuloksena oli nämä. Uskon että näistä aloittamalla saadaan nopeasti tuloksia aikaan.