Ville Kananen

  • Ikä: 32
  • Kotipaikka: Peräseinäjoki
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tietenkin pitäisi muistaa, että hoidettavan mielipidettä pitäisi kunnioittaa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Samat säännöt kaikille olisi tärkeää.Totta kai tuen määrä pitäisi olla henkilökohtainen, koska suomi on kuitenkin vaihteleva maa ja olosuhteet vaihtuvat mitä ylemmäs mennään.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Erikoinen väittämä . Totta kai pitää , mutta mitä tällä tarkalleen tarkoitetaan jää epäselväksi.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Summa voisi olla myös isompi kun otetaan huomioon kokonaiskuva. Tuskin kaikilla tuki riittää kattamaan kaiken tarvittavan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kyllä ei ole järkeä maksaa tukea ja ottaa siitä veroa mikä pienentää sitä tukea.Ristiriitainen järjestelmä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä. Jos hoito ei olisi ilmaista eikö se vesitä vapaan merkityksen?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä tietyissä rajoissa kuitenkin.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mihin muuhunkaan rahat pitäisi käyttää jos ne on tätä asiaa varten annettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Juu mutta sillä ehdolla ettei vapaaehtoisuus tarkoita ilmaista työtä kun omaisen hoitaminen on raskasta puuhaa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Omaisen hoitaminen ei saisi olla rahakysymys, mutta jos omat tulot ei riitä omaisen hoitamiseen oman elämän ohella silloin se on käytännössä melkein mahdotonta. Jokainen kuitenkin haluaa parasta läheisilleen, mutta oman elämän kustannuksella se on hankalaa.