Viljami Kaskiluoto

  • Ikä: 24
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Samoilla kriteereillä pyritään samantasoiseen hoitoon kautta maan. Toivoisin, että sote-uudistus yhtenäistäisi käytäntöjä ainakin aluksi maakuntien sisällä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaisen hoitaminen tarkoittaa vähemmän tai ei ollenkaan aikaa palkkatyölle tai yrittämiselle. Euromäärän tarkastelisin mahdollisen perustulon tultua uudestaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Hyvä aloitus olisi se, että hoitopalkkio ei vaikuttaisin Kelalta saataviin tukiin.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Ainakin niiltä osin, jos pidetään vain yksi vapaapäivä. Ensimmäiseksi kuntien (ja tulevaisuudessa maakuntien) pitäisi yhtenäistää käytäntöjä ja selvittää, voiko maksua laskea.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Flunssainen lapsi voi jäädä yksin kotiin, jos vanhemmat ovat tätä mieltä, mutta vakavampien sairauksien kohdalla palkallista vapaata pitäisi voida saada lapsen iästä riippumatta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.