Viima Lampinen

  • Ikä: 35
  • Kotipaikka: Helsinki / Reykjavik
  • Puolue: Feministinen puolue
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien toimintakyky ei ole sama ja jokainen lähimmäissuhde on uniikki. Mielestäni jokaisen omaishoitajan ottama vastuu on perustuttava vapaaehtoisuuteen, osaamiseen ja kykyihin. Vastuu ei saa olla liian suuri taakka ja pakko, jonka alle itse luhistua.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä, yhdenmukaista ja oikeudenmukaista on oltava, mutta paikalliset erot on otettava huomioon. On vaarallista antaa kaikille samalla mitalla Hangosta Utsjoelle, eikä sen verran, mikä olisi kullekin riittävästi tarpeen mukaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tilanteessa, jossa joku hakee omaishoitajuutta, hän todennäköisesti kuitenkaan ei jätä läheistään vaille hoitoa. Ihmiset etusijalle, myös omaishoidon tukemisessa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kallisarvoinen tehtävä, ja numerot puhuvat selvää kieltä. Kannatan nostoa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Verot ovat mielestäni tärkeä keino taata palvelut kaikille. Avain tässä onkin se, ketä verotetaan ja minkä verran. Omaishoitajan hoitopalkkio ei edes mahdollisen korotuksen jälkeen olisi suuri, sen verotusta voisi keventää, mutta verotuksessa progressiivisuus tärkeää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti jokaisen hoitoa tarvitsevan tulee olla henkilölle maksutonta, on kyseessä omaishoitaja tai ei. Mielestäni on väärin periä maksuja heiltä, joilla ei ole mahdollisuuksia esimerkiksi ansiotuloihin. Veloitettaessa pienikin maksuja heikoimmilta suistetaan ihmisiä köyhyyteen. Arvovalinta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunnan häviävä osapuoli ei saa olla omaishoitaja vain sen vuoksi, että hän on pakkoraossa. Lisäksi työnantaja, joka tukee työntekijänsä hyvinvointia ja jaksamista, joustaa ja satsaa työntekijänsä perhetilanteen vakauttamiseen, sitouttaa todennäköisemmin stressittömämmän ja hyvinvoivan työntekijän.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtionosuudet on tarkoitettu omaishoidon tukemiseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Vapaaehtoisille ei makseta, koska he ovat painonsa arvosta kultaa ja muutenkin korvaamattomia. Mielestäni neuvonta kuuluu ensisijaisesti yhteiskunnan vastuulle, ei ensisijaisesti vapaaehtoisten työpanoksen varaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Oltava taloudellisesti mahdollista ja perustua omaishoitajan kykyyn ottaa vastuuta vaativasta tehtävästä. Ei kenellekään liikaa voimavaroihin nähden, sillä omaishoitajien on ensisijaisesti itse oltava toimintakykyisiä toisesta huolehtiakseen. Rakkautta ja solidaarisuutta kaikille omaishoitajille, olette esikuvia meille kaikille!