Vesa-Matti Junnila

  • Ikä: 43
  • Kotipaikka: Eura
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajaksi ryhtyneen täytyy pystyä pitämään taukoa jos oma jaksaminen sitä vaatii tai luopua tehtävästä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon palkkio ei saa jäädä saamatta esimerkiksi kunnan budjettivaikeuksien vuoksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Palkkiotta ei saa teettää työtä. Omaishoito on yhteiskunnalle todella halpaa, mutta arvostuksen tulisi olla työn arvon mukainen

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Mieluummin enemmänkin.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Järkevintä olisi jos tuki vapautettaisiin verosta kokonaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunta säästää todella paljon omaishoitajan panoksella, ja tästä tulisi palkita ja lomittaa hoitaja korvauksetta

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tämä saattaa heikentää hoitajan mahdollisuuksia pysyä työelämässä. Mieluummin näkisin että yhteiskunta korvaa ansionmenetyksen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tietysti.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tiedon jakamisen on oltava kattavaa, ja resursseja on tarjottava riittävästi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tärkeimpänä pidän hoitovastuun laajuuden määrittämistä. Kaikki kohdat ovat hyviä keinoja vaikka mielestäni työnantajan ei tulisi maksaa palkkaa vaan yhteiskunnan tulisi korvata ansionmenetys.