Ulpu Keränen

  • Ikä: 38
  • Kotipaikka: Kokkola
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti. Tämä vaikuttaa suoraan hoitomotivaatioon ja jaksamiseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Toisaalta olot pohjoisessa Suomessa on ihan erilaiset kuin eteläisessä Suomessa ja haasteet sen mukaisia. Hyvä, jos näin olisi mutta onko kärsijöinä pohjoisen suomen omaishoitajat.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekee niin tärkeää työtä, että he säästävät kunnilta paljon rahaa. Tämä olisi todella tärkeä asia saada kuntoon ja kaikkien kriteerit täyttävien saataville.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti noston kannalla. Omaishoitajuus sitoo pahimmillaan 24/7, joten tätä tulisi yhteiskunnan tukea. Tuo summa ei ole rahallisesti suuri, mutta tuo summa on suuri, että omaisella on oikeus olla läsnä rakkaan hoidossa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos olet 24/7 omaishoitaja, silloin ehdottomasti kevennystä. Jos muita tuloja, silloin mietitään asiaa lisää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Olen valmis hieman maksamaan omaiseni hoidosta kun olen vapaalla. Silloin tiedän, että hoitoon myös sitoudutaan paremmin kun maksan siitä. Summa on mielestäni kohtuullinen kuitenkin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Joskus hoidon järjestäminen muuten on mahdotonta. Aikaa voisi ainakin pidentää viikkoon. Ymmärrän myös yrittäjän näkökulman jos työntekijä paljon omaisen takia hoidossa, mutta tärkeää työtä tekee.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti lisäraha tulee ohjata sille kuuluvaan käyttöön.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Itse sain niin paljon voimaa vertaistuesta, että liputan sen puolesta. Tämä on paras tapa tukea omaishoitajia, toivottavasti kaikki omaishoitajat löytävät tämän piiriin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.