Ulla Achrén

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Suomen ruotsalainen kansanpuolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

On inhimillistä, että jokainen voi itse päättää ottamastaa hoitovastuusta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tukea ei saa evätä sillä perusteella että kunnalla ei ole budjettivaroja.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on inhimillisä ja sitä paitsi yhteiskunnalle edullisempaa kuin laitoshoito.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Nostettavava ja yhdenmukaistettava, tuen verotusta on kevennettävä, tukea ei saa ottaa huomioon omaishoitajalle sosiaalitukia myönnetäessä ja tuki on huomioitava eläkettä laskettaessa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Nykyiset palkkiot eivät kannusta omaishoitajaksi ryhtymiseen. Omaishoitaja on yhteiskunnalle huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin laitoshoito.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista on tuettava ja erityisesti perhehoitomuotoja tulee kehittää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samalla tavalla kuin lastenhoidossa tänään!

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtionosuuksien laskeminen ei aina ole helppoa; pääasia on että kunnat huolehtivat siitä että omaishoitajille on palkkiot ja mahdollisuudet lomiin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunnallisesti omaishoitajat suorittavat kunnan tehtävät paljon edullisemmin kuin kunta. Työtä on tuettava ja tarjottava mahdollisuudet tavata muita omaishoitajia ja saada neuvoja.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Omaishoito on inhimillistä ja moni haluaisi olla sopimusomaishoitaja jos saisi vaikutta enemmän ja saisi paremman korvauksen sekä mahdollisuuden myös oman elämän hyvälle jatkumiselle.