Tuomo Käyhkö

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset tietävät elämäntilanteensa parhaiten. Tietysti on myös perehdyttävä kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, mitä on tarjolla.
Vaimoni kuoli ALS:iin. Työn ohella olin omaishoitajana. Oli hyvä, että
sain itse olla mukana hoitamassa häntä loppuun asti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Oikeudenmukaisuuden nimissä näin tulisi olla. Ongelmaksi muodostuu, miten paikallisesti kriteereitä tulkitaa. Samoja säädöksiä näytetään tulkitsevan eri tavalla eri puolilla maata.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

On omalaatuista, jos näin ei jo ole! Helposti omainen saattaa kokea, että on mielivallan kohteena.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Ko. summa on pieni verrattuna siihen työmäärään, jonka omaishoitaja tekee.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Minusta se voisi olla verotonta tiettyyn määrään asti esim. 650e/kk.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On minusta kohtuullinen toivomus, koska omaishoitajat tekevät lähes ilmaista työtä kellon ympäri jo nyt.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Samat työehdot tulee olla omaishoitajille kuin muillekin työntekijöille.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos valtionosuuden on tähän tarkoitettu, niin siihen ne tulee myös käyttää!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuki ja neuvonta ovat välttämättömiä jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kaikki nämä kohdat ovat tärkeitä. Näillä kolmella asialla haluan lähteä liikkeelle.