Tuija Siltanen

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Viitasaari
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Ensisijaisesti omainen päättää haluaako omaistaan hoitaa. Kyllä on kuunneltava hoitoalan asiantuntijoita, onko riittävät taidot ja osaaminen ottaa hoitovastuu lähimmäisestä huomioiden sairauden hoitovaatimukset.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä minimipalkkiota on korotettava ja se on oltava kaikille sama. Omaishoitajan muut tulot ja eläke vaikuttavat sitten lopulliseen korvauksen määrään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Minimipalkkio voisi olla veroton korvaus ja ylimenevästä osuudesta otetaan vero.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on yhteiskunnalle niin edullinen hoitomuoto, että kannatan maksuttomia laitoshoitopäiviä. Jos sijaishoitajan saa kotiin, niin hänelle maksetaan myös hoitokorvaus, joten kuluja tulee molemmista tavoista järjestää sijaishoito.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tässä voisi soveltaa samaa käytäntöä kuin lapsen sairastuessa äkillisesti. Töistä saa olla pois kolme päivää lapsen sairastuessa. Kolmessa päivässä sopimusomaishoitaja pystyy järjestämään jatkohoidon läheiselleen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

En tiedä avustuksen suuruutta tällä hetkellä. Neuvontaa tulisi olla kuitenkin riittävästi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Kyllä kannatan kokonaisuudessaan omaishoidosta maksettavan korvauksen suuruuteen vaikuttavia asioista. Kaikille korvaus mahdolliseksi ja käteen jäävään palkkioon tuntuva korotus. Toimenpiteistä huolimatta erittäin edullinen hoitomuoto. Tiedotusta asiasta lisättävä, monet osallistuu läheisen hoitoon ilman mitään tukea ja korvausta.