Toni Eronen

  • Ikä: 41
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisilla on yleensä paras kyky arvioida lähimmäisen vointi ja oma jaksaminen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Perustuslain 6 § yhdenvertaisuudesta sanoo, ettei ketään saa laittaa eri asemaan terveydentilan tai vammaisuuden perusteella, vaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tässä on selvä ristiriita.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Perustuslain 6 § yhdenvertaisuudesta sanoo, ettei ketään saa laittaa eri asemaan terveydentilan tai vammaisuuden perusteella, vaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tässä on selvä ristiriita.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Uskon, että sosiaaliturvan kokonaisuudistusta tehtäessä nosto on mahdollinen. Sitä en osaa arvioida, nousisiko se 650 euroon tai sen yli.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Siniset ajavat käänteistä tuloveromallia – perusturvaa, jossa veroa aletaan maksamaan vasta siinä vaiheessa, kun tulot nousevat tietylle tasolle. Ensimmäisenä tulee elämänedellytykset varmistaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Puhutaan niin pienestä summasta, että se aiheuttaa enemmän turhaa byrokratiaa ja harmaita hiuksia, kuin tuottaa aitoa hyötyä kenellekään.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Pitäisin järkevänä, että tätä kustannettaisiin sairausvakuutuksesta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

En ymmärrä mihin omaishoitoon ohjattu raha katoaa. Ei se nyt näin voi olla! Korvamerkkaus pitää vahvistaa lailla, sillä ainoalla poikkeuksella, että jos jää yli rahaa, niin sitten sen voi käyttää muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Puhuttaneen erittäin pienestä resurssilisäyksestä ja valtavasta hyödystä koko maan laajuisesti ja mahdollisesta säästöstä muissa kustannuksissa, ja myös synergiaedusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Ensimmäisenä ihmiset miettivät, maksaako tämä paljon. Jos kustannukset hoituvat, omaishoitajat uskovat kaiken muunkin järjestyvän. Ja näinhän se on.