Tommi Ukkonen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: hirvensalmi
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

No kaikki maksaa joten on itse voitava sopeuttaa taloutensa ja hoitovastuun välisestä ristiriidasta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Ihmiset eriarvoistuvat jos maksetaan suurissa keskuksissa isompia palkkoja ja tukia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä on yritettävä tukea kaikkia omaishoitajia.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos rahat riittävät, ilman muuta on hyvä saada työstä palkkansa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Mä olen kuluttamisen puolella. Jos omaishoitajat saa enemmän palkkaa, silloin he kuluttavat enemmän ja maksavat tuotteista jota ostavat veronsa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Ei mielipidettä

Jonkun on voita tarvittaessa annettava hoitoa silloin kun ei ole omaishoitajaa joten se kyllä ikävä kyllä maksaa jollekin. Riittääkö verorahat jokapaikkaan? En usko

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä työpaikka jossa omaishoitaja on töissä olisi ymmärrettävä antaa vapaata omaishoitajalle mutta kuka sen maksaa on vaikea kysymys.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikki raha on varmasti hyväksi omaishoidon tarpeeseen.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kaikki koulutus ja neuvonta on tervetullutta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Palkka yhdenmukaisena ja riittävänä kannustaa ihmisiä yrittämään.