Timo P Kiviaho

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Töissä Helsingissä
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajamme tekevät erittäin tärkeää työtä yhteiskunnassa, siitä heille suuri kiitos!

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin eri mieltä

Parhaillaan omaishoitajimme tuen taso vaihtelee ja on erittäin alhainen. Asia on korjattava seuraavalla hallituskaudella. Sitoudun toimiaan asian puolesta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on ehdoton vähimmäistaso

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Juuri näin!!!

Parhaillaan tilanne ei ole näin…

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Suomemme vanhenee nopeimmin maailmassa Japanin ohella. Kotona hoidettavien määrä tulee kasvamaan vuosi vuodelta, ja erityisesti muistisairaiden määrä. Vihdoinkin omaishoitajien asemaa on parannettava!

Tulen toimissani edistämään omaishoitajien parempaa asemaa koko Suomessa!

Timo P Kiviaho
yrittäjä, KTM
Sininen Tulevaisuus
timo.kiviaho@chinatekway.com
Helsingin Vaalipiiri