Timo Heinonen

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Loppi
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Minusta näin pitää olla, mutta totta kai hyvän hoidon ja hoivan (lääkitys, ruoka, ulkoilu yms) ja asianmukaisen elämän vaateet pitää täyttyä eli valvontaa ja pelisääntöjä myös tarvitaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tämä on ehdottoman tärkeää, että jokaisessa kunnassa on jokaisella mahdollisuus hyvään omaishoitoonkin. Valtakunnalliset kriteerit varmistavat myös sen, että hoito ja hoiva on hyvää. Omaishoito on erittäin hyvä ja arvokas läheisten hoivamuoto

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeä linjaus ja näin olemme esimerkiksi omassa kotikunnassani toimineet. Eli omaishoitoa ei pidä sitoa määrärahaan vaan se tulee taata jokaiselle kriteerit täyttävälle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on edullinen ja erittäin inhimillinen ja hyvä hoitomuoto ja korvaus siitä on todellakin liian alhainen. Vaikka korvaus nostettaisiin 650 euroon niin silloinkin se olisi edullisempaa kuin laitohoito.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tämä on tärkeää ja perusteltua ja poistaa myös kannustinloukkua ryhtyä omaishoitajaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On tärkeää, että vapaapäivät eivät jää käyttämättä sen takia, että niihin ei olisi taloudellisia mahdollisuuksia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Olemme tätä esittäneet jo aiemmin ja tämä on erittäin tärkeää saada kuntoon.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta on tärkeää ja silloin myös omaishoitajat jaksavat paremmin.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.