Timo Elo

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Joensuu
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Valinnanvapaus on tärkeää tässäkin. Terveydenhuollon ammattilaisten arviointi oltava tässä kuitenkin mukana.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasa-arvokysymys.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Läheisen hoito on hyvä asia. Osaamisen riittävyys arvioita tapauskohtaisesti.
Omaishoito on edullisin hoitotapa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoito on edullinen ja inhimillinen tapa järjestää hoito.
Nykyinen ka. 440/kk voidaan nostaa talouden sallimissa puitteissa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Ansioihin perustuvaa verotusta tulee keventää kautta linjan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Hoito on järjestettävä. Kaikki kuitenkin maksaa eli joku tuon hoidon maksaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajalle varmasti on tarve, mutta kulu voi olla kohtuuton siirtää työnantajan maksettavaksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtionosuudet ovat laskennalliset. Jos käytännössä tarvetta ei ole, niin ei tarvitse käyttää – tosin useimmiten varmaan menee ns ”yli” valtionosuuksien tähän osoitetut valtionosuudet

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoitoon kohdistetut varat tulee kohdentaa kaikki suoraan omaishoitajille -samoin mahdollinen julkisen tuen lisäys.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.