Tiina Sinkkonen

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Sipoo
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisella tulee olla vastuu, mutta tarvittaessa ratkaisuiden tekoon tulee olla tukea tarjolla. Omainen voi tehdä hoitopäätökset oman jaksamisensa ja mahdollisuuksiensa rajoissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä tukikriteerien täytyy olla yhteneväiset koko maassa. Pääkaupunkiseudun muuta maata korkeampi hintataso voi kuitenkin aiheuttaa tarpeen korkeammalla korvaukselle ja silloin voitaisiin noudattaa jonkinlaista korotusta kalliimmilla alueilla.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Lain tulee olla yhdenvertainen kaikille ja omaishoitajan tulee saada tuki joka hänelle kuuluu.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on yhteiskunnalle halvempaa kuin muulla tavalla järjestetty hoito. Kannatan riittävää taloudellista ja muuta tukea jotta omaishoitajat jaksavat.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotusta voidaan keventää tai poistaa kokonaan jos tuen suuruutta ei saada nousemaan. Jos tuki nousee selkeästi voi verotuksen säilyttää, kuitenkin niin, että käteen jäävä palkkio nousee selkeästi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajalle kuuluu loma.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Lisätään omaishoitajayhdistysten julkista toiminta-avustusta ja edistetään näin vertaistuen saatavuutta.

Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja kaikki tuki heille on tarpeen, sekä henkinen että taloudellinen. Kannatan omaishoidon rakenteiden kehittämistä siten, että tukea saa tarvittaessa eikä hoitaja jää ongelmien kanssa yksin.