Tiina Outila

  • Ikä: 34
  • Kotipaikka: Rovaniemi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 13 Lapin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on niin tärkeä, että hoitajan jaksaminen tulee taata eikä lakisääteisten lomien pitäminen saa jäädä rahasta kiinni. Käsitykseni mukaan hoitajia pitäisi pikemminkin kannustaa pitämään lomia.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Lapsen ollessa kyseessä niin ehdottomasti. Muussa tapauksessa esim. ikääntyneen hoivassa tilanne mutkikkaampi, eikä työnantajaa käsittääkseni voi velvoittaa, mutta järjestelmää voitane kehittää Kela:n kautta korvattavaksi. Työssäkäyvän omaishoitajan vastuut ja kuka hoitaa sairastapauksissa tulee määritellä selkeästi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Yhdistystoimintaa tulee tukea ja etenkin vertaistuki vertaansa vailla oleva tukimuoto, jota ei viranomaisyhteistyö voi tarjota 🙂

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.