Tiina Koivalo

  • Ikä: 56
  • Kotipaikka: Nurmijärvi
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan, niin kuin nyt on käynyt. Lisäksi perheen koko tulee huomioida.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikille kriteerit täyttäville ja omaishoitajina toimiville tulee myöntää tukea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Monet luopuvat/vähentävät ansiotyötään hoitaakseen osa- tai kokopäiväisesti esim. lastaan, puolisoaan, vanhempiaan tms. Omaishoitaja tekee arvokasta työtä ja kotihoito on varmasti myös mieleisempi vaihtoehto hoidettavalle. Laitoshoito tulee huomattavasti kalliimmaksi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkiota tulisi tarkastella omana erillisenä osana ja ansio- ja pääomatuloja ym. omanaan, jos niitä on.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, vähintäänkin päivittäisen perushoidon.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tämä olisi oikeudenmukaista, jos ei varahoitaja voi korvata omaishoitajaa (vrt. omaishoitajan loma-ajat).

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Neuvonta ja vertaistuki ovat tärkeitä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Jollekin verokevennys voi olla mieleisempi vaihtoehto, toiselle taas tärkeämpää, että saa lakisääteisen vapaan aikana maksuttoman palvelun hoidettavalle. Kaikki vaihtoehdot ovat hyviä ja tukevat erilaisissa elämäntilanteissa olevien omaishoitajien arkea ja jaksamista.