Tiina Klemelä-Ruohomäki

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Siikainen
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kunhan huomioidaan hoidettavan etu.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Säännöt oltava samat kaikille, asiasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunhan on tarkistettu, että kriteerit todella täyttyvät ja omaishoitaja todella hoitaa omaistaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan on usein 24/7 kiinni omaisessaan. Ei ole vapaapäiviä, kuten ollessaan vieraalla töissä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio on muutenkin niin pieni, ettei siitä tarvisi kovin paljon veroa joutua maksamaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti kyllä! Kunnat eivät tuosta summasta hyödy, mutta omaishoitajalle/hoidettavalle se on todennäköisesti merkittävä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Rajoitetusti kyllä. Ei kovin pitkää aikaa, muutama päivä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Rahat siihen tarkoitukseen, mihin ne on oikeasti tarkoitettukin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on kaksipiippuinen asia. On monta muutakin tahoa, joille pitäisi saada lisäavustusta. Maltillisesti.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.