Tiina Edelman

  • Ikä: 49
  • Kotipaikka: Hartola
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisen tulee pystyä päättämään hoitovastuusta, koska usein se on jotain tuntematonta ja pelottavaakin, johon ollaan menossa. Omat voimat saattavat olla rajalliset.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Se olisi yhdenvertaista ja poistaisi byrokratiaa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito pitää mahdollistaa ensisijaisena hoitomuotona, mikäli omainen on valmis ja halukas siihen ryhtymään. Kysymys on lähimmäisenrakkaudesta ja ihmisarvosta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat tekevät tärkeää ja inhimillistä työtä tunteja laskematta. Heidän työtään tulee arvostaa ja heidän työnsä tulee mahdollistaa riittävällä korvauksella!

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Etenkin vanhuspuolella tulemme tulevina vuosina kohtaamaan hoitajapulaa. Vain mahdollistamalla omaishoitajien työn voimme jotenkin selvitä tulevasta. Olisin valmis vapauttamaan omaishoitotyön verotuksesta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämä lienee itsestäänselvyys!

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.