Terhi Järvinen

  • Ikä: 55
  • Kotipaikka: Kuru
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omainen tuntee lähimmäisensä tarpeet parhaiten. Ja osaa myös arvioida oman kykynsä ja jaksamisensa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai. Tällaiset asiat eivät saa olla asuinkunnasta riippuvaisia ja asettaa ihmiset eri viivalle kuntien tahdon ja resurssien armoille.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Jos kriteerit täyttyvät, ei voi olla mitään syytä tuen eväämiseen. Raha nyt ei ainakaan saa puhua näin tärkeässä, inhimillisyysasiassa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vähintään! Silti vielä järkyttävän pieni korvaus äärimmäisen raskaasta työstä.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Eikä vain keventää, vaan poistaa kokonaan!

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Tähän voisi kuitenkin asettaa tarveharkintainen tulokatto.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Jonkinlainen palkkaturva tältä ajalta, mutta ei ehkä täyttä palkkaa suurimmissa palkkaluokissa. Kuitenkaan ei saa muodustua tilannetta, että sairastuneen hoito estyy tai heikkenee taloudellisen tilanteen vuoksi, tilanteet arvioitava tapauskohtaisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Senhän sanoo jo maalaisjärkikin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Paljon tarpeettomampaa tukeakin jaellaan. Tässä on sentään kyse elämän laadusta. Ja arvostuksesta!

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Mahdoton tehtävä! Nuo kaikki esitetyt asiat NIIN tärkeitä!