Tere Sammallahti

  • Ikä: 37
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Ei mielipidettä

Tietysti ihmisillä tulee olla oikeus päättää omasta puolestaan. Yksilö on yhteiskunnan pienin yksikkö. Silti, ihmisillä tulee olla vastuu puolisoistaan ja lapsistaan.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon kustannukset maksetaan kunnan keräämistä verorahoista, joten oikeus päättää omaishoidon tuen suuruudesta tulee pysyä kunnilla. Staattista yleistä tuen tasoa ei tarvita.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito säästää niin paljon julkisen sektorin kustannuksia, ja kannustaa ihmisiä hoivaamaan läheisiään, että toivoisin omaishoidon rahoituksen toimivan kaikkialla Suomessa.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

KTS. kohta 2. Ei mitään omaishoidon tuen nostamista vastaan, mutta kunnilla tulisi olla oikeus päättää omaishoidon tuen suuruudesta omien resurssiensa mukaisesti.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Kaikkea palkka-/tulo-/tukiverotusta tulee laskea. Tukien verottaminen on tarpeetonta byrokratiaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan loman aikana yhteiskunnan tulee ottaa hoidettavasta samanlainen vastuu kuin jos omaishoitoa ei olisi järjestetty.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Ei sopimusomaishoitajan työnantajalla ole velvollisuutta maksaa hoidettavan sairastumisen takia. Sairastuneelle tulee tällöin taata tarvittaessa hoito julkisella puolella. Jos tällaisessa tilanteessa halutaan tukea omaishoitajaa, tulee kustannus maksattaa julkisella sektorilla (lue: veronmaksajalla).

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkityt valtionosuudet tulee käyttää siihen, mihin ne on tarkoitettu. Jos omaishoidon tuen lisämäärärahasta jää jotain yli, tulee se jättää säästöön tulevia vuosia varten.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Tässä taloustilanteessa en kannata kolmannen sektorin tukien kasvattamista.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.