Tauno Lampinen

  • Ikä: 62
  • Kotipaikka: Kuortane
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

On kunnioitettava ensisijaisesti lähimmäisen tahtoa, mutta jos vanhus on holhouksen alainen,niin on ymmärrettävästi lähimmäisten vastuulla huolehtia hänestä.Omaisen oma terveydentila,yleiskunto ja taloudellinen tilanne yms. eivät aina sitä mahdollista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidontukea on korotettava ja omaishoitajan (24/7) omasta terveydestä ja jaksamisesta pidettävä hyvää huolta riittävillä vapailla ja lepoajoilla.He tekevät mitä arvokkainta työtä.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Ykköstavoite, koska tehostettujen hoitopaikkojen määrä on rajallinen ja koti on meille paras paikka asua. Yhteiskunnallisesti taloudellisin ja inhimillisin tapa jos vain omaishoitajia tähän vaativaan tehtävään löytyy.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Vähintää, ja erittäin vaativan hoidettavan kuormittavuuden vuoksi korvattava palkkio saisi olla vielä suurempi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotus nollaa 0%, kukaan ei tätä työtä kuitenkaan rahan takia tee. On olemassa, tai pitäisi olla myös oma elämä jokaisella omaishoitajalla, siksi tämä ei ole suuri vaatimus jos hoitopalkkio verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Jos ei nyt ihan maksutonta kuitenkaan?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Kuka maksaa työnantajalle…? Jos Kela korvaa,niin sitten ok.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Korvamerkittyä rahaa,mutta riittääkö se?

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kolmassektori on merkittävä toimija, siksi julkista avustusta on lisättävä merkittävästi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.