Tatu Lääveri

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Kouvola
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 08 Kaakkois-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ei voida vaatia hoitovastuuta yli omien voimavarojen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tasapuolinen kohtelu jokaiselle asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajana oleminen on täyttä työtä ja vapaa-aikaa ei käytännössä ole.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ansiotuloverotusta tulee keventää yleisesti kaikilla ja sama koskee hoitopalkkiota.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Ei pienistä tuloista omaishoitaja pysty ylimääräisiin maksuihin.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin eri mieltä

Tähän valtion tuki menetetystä ansiosta.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Jos tuki on tarkoitettu omaishoitoon silloin se pitää saada käyttää kokonaan omaishoitoon. Tämä pitäisi olla itsestään selvyys.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tietoa pitää olla aina saatavissa

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Hoitovastuun sitovuus täytyy jokaisen saada itse päättää, oma tahto.
Palkkiot paremmalle tasolle.
Verotuksen keventäminen myös yleisesti.