Tarja Pitkänen

  • Ikä: 66
  • Kotipaikka: Kokemäki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 04 Satakunnan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omainen joutuu ottamaan vastuun hoitamastaan omaisesta, se on 24 tuntia vuorokaudessa. Se on halpaa hoitoa mutta mietin voidaanko julkiselta antaa hoitoapua esimerkiksi aamuhoitoihin, jos omainen on ”kahden autettava.”

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä kriteerit pitäisi olla yhdenmukaiset koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteereitä pitäisi alentaa. Tunnen nuo kriteerit. Täysin avusta riippuvainen pääsee hädin tuskin avun piiriin. Näin on varmennettu, että hyvin harvat saavat tukea.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää nostaa ja se on saatava puhtaana käteen.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Ei pidä verottaa ollenkaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää olla maksutonta. Omaishoitajatyötä kotona tekevä puoliso tai omainen on maksanut moninkertaisesti yhteiskunnalle tekemänsä työn kotona.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

Tänän en osaa vastata sillä oman hoidettavan takia jäin kokonaan pois työstä hoitamaan omaistani.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kyllä pitää antaa omaishoidon hyväksi ja kuten sanoin kriteerejä pitää löysentää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Jos on vähennetty pitää lisätä ennalleen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

Kriteerit tulee löysentää niin, että tätä rahaa saavat kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat 24 tuntia hoitamisvastuussa kotonaan. On lisättävä valvontaa, että valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen. Omaishoitajat tarvitsevat hoitovapaata ylläolevan esimerkin mukaan.