Tarja Kuusisto

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: Kaskinen
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaiset parhaiten tuntevat lähimmäisensä ja hänen tarpeensa. Avustettavan henkilön on myös helpompi toimia tutun omaishoitajan kanssa. Itse olen työskennellyt henkilökohtaisena avustajana ystävälleni sekä olen nyt lähimmäiselleni omaishoitajana.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni yhdenmukaiset kriteerit koko maassa on oikeudenmuaista.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajat ovat suuri etu ja säästö yhteiskunnallemme.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin eri mieltä

Riippuen hoidettavan kunnosta olisi oikein että vaativammasta hoidosta omaishoitotuki olisi nykyistä korkeampi.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Katsoisin sillä olevan merkitystä omaishoito halukkuuteenkin ja joka
säästää yhteiskunnan muita sosiaalisia kuluja.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Riippuen vrk.n tuntimäärästä ja viikon päivien määrästä sekä hoidon vaativuudesta.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin eri mieltä

Työssäkäyvän toimeentulo tulee hänen päätyöstään enkä katso että työnantaja olisi mitenkään vastuussa työntekijän muusta toimesta. Sopimushoitajan velvollisuus on hoitaa sijaishoitaja eikä olla ansiotyöstä poissa. Työntekijä ns,myy työntekemisen työnantajalle joka ostaa palkkaa vastaan työntekijälle tarjotun työn.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Vltionosuudet tulee käyttää siihen tarkoitukseen mihin ne on myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Katsoisin tämän olevan tarpeellisa jos sillä on riittävästi kystää.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Omaishoitajat jotka ovat 24h/vrk. hoitotyössään kuuluu saada vapaapäivät viikottain kunnallisesti järjestettyinä. Heidän jaksamisestaan on pidettävä huolta mikä on vähintä tarjota heidän tekemästään työstä. Vapaaehtoistyöntekijöitä voisi ajatella muutaman tunnin pituisilla ja silloin tällöin auttamisilla omaishoitajille.