Tarja Eklund

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Vantaa
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaisia ei saa painostaa hoitovastuuseen vaan eri vaihtoehdot pitää selvittää huolellisesti.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien ja hoidettavien oikeudet koko maassa samanarvoisiksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kuntien rahatilanne ei saa estää omaishoitajaksi ryhtymistä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Palkkioita pitää ehdottomasti nostaa. Yhtenäiset kriteerit palkkioista tulee muodostaa koko maahan. Arvokas työ säästää yhteiskunnan varoja joten siitä pitää saada asianmukainen korvaus.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

On syytä keventää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamisen kannalta on tärkeää että vapaat pidetään jolloin sijaishoidon tulee olla mahdollisimman edullista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Pitää ehdottomasti saada.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Varat käytettävä siihen mihin ovat tarkoitettu.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Neuvonta ja varhaistuki ovat omaishoitajille erittäin tärkeä palvelu jota yhteiskunnan tulee tukea enemmän.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kaikki mainitut asiat ovat tärkeitä ja ne pitäisi kaikki toteuttaa.