Tarja Ahonen

  • Ikä: 58
  • Kotipaikka: Valkeakoski
  • Puolue: Sininen tulevaisuus
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Aivan liian paljon on erilaisia käytäntöjä asuinpaikasta riippuen. Yhtenäiset kriteerit toisivat oikeudenmukaisen kohtelun kaikille

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Työ on usein 24/7 ja korvaus aivan liian pieni. Yhteiskunta säästää huomattavasti kun omaishoitajat vaan jaksavat tehdä arvokasta työtään

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon hoitopalkkioista menee aivan liian korkea vero. Sitä on syytä alentaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien vapaa-aikaa pitää lisätä, varsinkin jos hoito on kotona, palvelusetelillä saa vain 2-3 tuntia vapaata, se ei ole vapaapäivä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Koskee vain äkillistä ja lyhyttä poissaoloa

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien vertaistuki on erittäin tärkeää hoitajien jaksamisenkin kannalta

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Vaikea valita kolmea, kun kaikilla kohdilla on tärkeä rooli omaishoitajille.