Tapani Mäki

  • Ikä: 50
  • Kotipaikka: Jyväskylä
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Elämäntilanteet ovat erilaisia, eikä aina ole mahdollisuutta hoitaa omaistaan. Yhteiskunnan on tuettava omaishoitajuutta erilaisin tukipalveluin ja mahdollistettava myös muunlaisen hoitoratkaisut.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä, yhteinen linja on paras vaihtoehto ja tasapuolinen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Juurikin näin

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä. Työ an arvokasta ja raskasta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Jos omaishoitajien hoitopalkkiota ei saada korotettua, myös verotuksen keventäminen osaltaan kannustaisi omaishoitajuuteen. Rahallinen korvaus ei kuitenkaan ole ainoa ja tärkein kannuste, vaan yhteiskunnan pitää tarjota tukipalveluja omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Monet omaishoitajat eivät vie omaistaan kodin ulkopuolelle hoitoon vapaiden ajaksi tai ota sijaishoitajaa kotiin, koska palvelu maksaa heistä liikaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Kun hoidettava sairastuu äkillisesti, ei ole mahdollista saada sijaishoitoa heti. Siksi omaishoitajan on voitava jäädä kotiin hoitamaan omaistaan. Tästä työnantajalle aiheutuvat kulut on kompensoitava.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai. Kun valtionosuuksien kriteerinä on omaishoidon tuki, on raha tarkoitettu käytettäväksi siihen, vaikka se ei olekaan korvamerkittyä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.