Suvi Karhu

  • Ikä: 33
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Käsittääkseni tähän on nytkin jo jonkinlainen mahdollisuus esimerkiksi edunvalvoja-järjestelmän kautta, ja tämä sopimus kannattaa solmia lähiomaisen kanssa jo hyvissä ajoin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tottakai, Suomessa asuvat täytyy olla perustuslain mukaan tasavertaisessa asemassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kriteeristön täytyy olla selkeä eikä tulkinnanvaraisuuksia pitäisi syntyä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Palkkioiden suhteen tulee määrätä selkeä kriteeristö. Kaikki tilanteet eivät ole niin vaativia, että minimipalkkion suuruus täytyisi olla noin suuri. Omaishoidon tuki ei vähennä esimerkiksi eläkettä tai asumistukea.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni esimerkiksi eläkkeiden verotusta tulisi keventää siten, että vasta 1300€/kk suuremmista eläkkeistä maksetaan veroa. Tämä sopisi linjassa siihen.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Maatalousyrittäjienkin lomituspalvelut ovat maksuttomia 26 päivän osalta. Omaishoitajilla voisi olla ihan sama systeemi. 26 päivää vuodessa maksutonta hoivaa kunnan tarjoamana.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

Omaishoidon tuki täytyisi ehkä siirtää KELA:n maksettavaksi. Sekään ei ole mielekästä, että kuntiin annetaan runsaasti valtionosuuksia omaishoidon tukea varten, ja kuntien on pakko tyrkyttää kaikki raha pois, se olisi outoa.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Ei mielipidettä

Yhdistykset nojaavat perinteisesti omaehtoiseen varainhankintaan. En ole koskaan nähnyt omaishoitajien yhdistyksen keräyksiä? Moni varmasti lahjottaisi.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.