Sonja Falk

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Lahti
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokainen pystyy parhaiten arvioimaan omat voimavaransa. Ja mikäli tahtoo kantaa hoivavastuuta, siihen on annettava riittävä yhteiskunnallinen tuki.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Tuki voitaisiin myöntää Kelan kautta. Eri puolilla Suomea asuvilla on oltava tässä yhdenvertaiset mahdollisuudet.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tuen korotuksen sijaan muuttaisin palkkion verovapaaksi sekä turvaisin omaishoitajille maksuttomat vapaapäivät.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Verotus pitää poistaa kokonaan omaishoitajan palkkiosta.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kukaan muukaan ei maksa vapaapäivistään, miksi siis omaishoitajan täytyy?

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työelämään tarvitaan joustoja. Olemme sentään ihmisiä vaan.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Selkeintä olisi siirtää omaishoidon tuki suoraan Kelan kautta haettavaksi, sillä kuntien välisiä eroja voi olla mahdotonta tässä purkaa muilla tavoilla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien yhdistykset antavat elintärkeää vertaistukea ja asiantuntija-apua.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.