Sointu Harju

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: Sievi
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 12 Oulun

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on vastuullista työtä Suurella Sydämellä ! Itse olen toiminut aiemmin neljä vuotta alzheimeria sairastavan ja liikuntarajoitteisen isäni omaishoitajana. Työn ympärivuorokautisen sitovuuden kannalta onkin tärkeää huomioida omaishoitajan vapaapäivien ”sijaishoidon” onnistuminen toimivasti käytännön tasolla.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti ! Samat ”kriteerit” kaikille tasapuolisesti asuinalueesta huolimatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kyllä !
Tasavertaisuus, tasa-arvo vaatii radikaaleja käytännön tekoja.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työn Arvostus Kunniaan !!!
Tämä tulee näkyä myös palkkauksessa…

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tähän mielipiteeseen lisäyksenä, ”keventää niin radikaalisti”, että…
Omaishoitajan työstä saatava palkka tulee olla täysin verotonta, koska palkka on muutoinkin minimaalista alle ”köyhyysrajan” ….

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Ei mielipidettä

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Omaishoitajan työ on sitovaa ja näin ollen omaishoitajien lomituspalvelut on saatava kuntoon. Jollei intervallipaikkaa ole tähän tarkoitukseen käytössä niin nämä asiat saatava kuntoon. Palkkaus, verottomuus, työn arvostus kunniaan ja omaishoitajan vertaistuki arjen ”tukiverkko”