Sirpa Pursiainen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: TERÄLAHTI
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

On aivan luonnollista, että puoliso ja omainen haluaa ja voi ottaa vastuuta ja toimia omaishoitajana tai muutoin asioissa auttaa: tämä on luonnollista lähimmäisen rakkautta ja vastuuta lähimmäisistä. Joskus esimerkiksi omaisen terveys ei mahdollista tällaista.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon kriteerit eivät saa olla kiinni kunnan kukkarosta ja tästä syystä omaishoidon tuen myöntäminen tulisi siirtää KELA:n vastuulle.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon määrärahat eivät myöskään saa olla kiinni kunnan kukkarosta ja tästä syystä omaishoidon tuen myöntäminen tulisi siirtää KELA:n vastuulle.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tämän lisäksi palkkion tulee olla verotonta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon hoitopalkkion tulee olla verotonta tuloa, sillä sen suuruutta ei voida mitenkään verrata työtuloon.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Kokonaisuudessaan omaishoitajuus tulee joka tapauksessa yhteiskunnalle halvemmaksi kuin ympärivuorokautinen hoito, joka olisi yleensä toinen vaihtoehto. Tästä syystä kannatan täysin ilmaista hoitoa vapaapäivien ajaksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Ilman tällaista tulee eteen muutoin epäinhimillinen tilanne, sillä harvoin nopeasti tarvittavaa hoitopaikkaa on äkillisesti saatavilla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ehdottomasti, siihen ne on myös myönnetty.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajayhdistykset tekevät äärimmäisen tärkeää työtä ja monelle vertaistukiryhmä on elintärkeää jaksamisen kannalta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Näiden lisäksi on ehdottoman tärkeää aidosti mahdollistaa vapaapäivät sekä tarjota muu mahdollinen tuki hoidettavalle ja omaishoitajalle.