Sirkku Ingervo

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Aivan selvää, että oma elämäntilanne ja jaksaminen pitää huomioida. Ei saa painostaa ketään omaishoitajaksi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Yhdenvertaisuus on hyvä, mutta voisi olla hyvä saada myös pienemmällä avulla omaishoidontukea.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoidettavan etu pitää myös olla mukana. Ja omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Hyvin sitovan omaishoidon pitää olla enemmän kuin 650 euroa. Toisaalta olisi hyvä saada myös kevyemmän hoidon maksuluokkia mukaan, jotta pienempääkin apu olisi mahdollista antaa, vaikka ei ihan vieressä asuisikaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Kokonaisverotus tietenkin ratkaisee, mutta jos on ainoa tulo tai minimitulon tai pienen eläkkeen lisäksi, niin veroasteen pitäisi tällöin olla matalampi kuin hyvätuloisilla.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

On kaikkien etu, että myös omaishoidettavat saavat vapaata. Raha ei saa olla este vapaapäiville.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kyllä halutessaan – esim. samoin kuin sairaan lapsen hoitovapaa. Ei kuitenkaan niin, että painostetaan jäämään hoitamaan äkillisessäkään sairaudessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Valtion osuus ei ole korvamerkattua enää moneenkaan asiaan. Olisi järkevää käyttää omaishoidon tukemiseksi käytetyt rahat, jos suinkin mahdollista, omaishoitoon, jos kysyntää on ja sopivia omaishoitajia ja hoidettavia.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tukea tarvitaan.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Myös hoitovapaa olisi hyvä, tosin ei välttämättä helppoa toteuttaa tai taitoa omaishoitajalla toteuttaa.