Sirkku Hildén

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Lahti
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Omainen tietää itse parhaiten omat voimavaransa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Nyt eriarvoisuutta lisää se, että kriteerit ovat erilaiset.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Nyt tuki myönnetään määrärahojen puitteissa ja mikäli rahat ovat loppu, ei uusia omaishoitajia voida ottaa. Omaishoito jatkuu, mutta tukea ei tule ja omainen väsyy.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoidon tukemisen kokonaisuus on tarkasteltava siten, että tuki on kohtuullinen palkkio tehdystä työstä. Tuki koostuu sekä palkkiosta että palvelusta ja muusta omaishoitajan tuesta.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä on osa tukemisen kokonaisuuden arviointia.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Koska kyse on verovaroin tuotetusta tukemisen kokonaisuudesta, on vain byrokratian lisäämistä veloittaa lakisääteiseltä vapaalta maksua.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Sairastumisen sattuessa on mahdollistettava joko omaishoitajan palkaton vapaa kotona hoitamiseen tai hoitaja kotiin, kumpi on tilanteen ja omaishoitajan toiveen mukainen ratkaisu.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tällä hetkellä niitä käytetään paljon muuhun.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.