Seija Leppäjoki

  • Ikä: 60
  • Kotipaikka: loimaa
  • Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

liian epätasa-arvoista tällä hetkellä. kriteerit eivät myöskään vastaa samoja tällä hetkellä. kunnat käsittelevät aika mielivaltaisesti kriteereitä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Jokseenkin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

omaishoito on kuitenkin raskasta niin psyykkisesti kuin fyysisesti

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Jokseenkin samaa mieltä

ei sillä siltikään rikastumaan pääse

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

monellekin hoitajalle ja hoidettavalle kustannus voi olla mahdoton kaikkien muiden kustannusten lisäksi, intervallipaikat aika arvokkaita, jos niitä edes löytyy enää.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

ei aina perusteltua joskus jos mahdollista riippuu sirastumisen laadusta sekä jos muuta paikkaa ei löydy

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin eri mieltä

ei niitä voi kokonaan käyttää, on myös muita omaishoitoonkin liittyviä asioita johon tarvitaan. kuten hoitohenkilöstöön jotta saataisiin henkilökuntaa. sekä pystyttäisiin pitämään julkiset laitokset pystyssä jonne saisi omaiset välillä hoitoon

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

erittäin tärkeää muualta sitä kun ei oikein saa.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

kaikki ei hoitajalle ole aina rahastakaan kiinni