Sebastian Mäki

  • Ikä: 36
  • Kotipaikka: Turku
  • Puolue: Piraattipuolue
  • Vaalipiiri: 03 Varsinais-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Tämä vastuu pitää voida myös evätä ennakkoon omaisilta hoidettavan henkilön omalla, täydessä järjessä antamalla ilmoituksella.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Jos tästä ei löydy konsensusta niin joku on pahasti väärässä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Ei mielipidettä

Mitkä kriteerit?

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

En osaa sanoa. Minulla ei ole nyt riittävää tietoa kustannuksista, eduista ja haittavaikutuksista.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Sellaista työtä, joka vähentää valtion tarvetta tuottaa palvelua ei tule milloinkaan verottaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Eipäs nyt ruveta ihan roistoksi, kun omainen jo hoitaa suurimman työn

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Arvaamattomat tapahtumat yksilöille eivät saa tuottaa dominoefektiä. Se tulisi meille kaikille kalliiksi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Saanko ostaa kaikilla rahoilla itselleni karkkia, vaikka käskettiin hakea ruokaa kaupasta? Tyhmä kysymys, mutta tyhmempää on, että se pitää oikeasti kysyä.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin eri mieltä

Neuvontaa ei kuulu pitää pelkästään ihmisten varassa. Tietoa pitää koota yhteen joka kerta, kun esiintyy tapaus. Sitä pitää lähettää sinne, missä tarve tulevaisuudessa on todennäköisin. Tiedon pitää olla jo paikalla, kun tapahtuu.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Mahdollistetaan omaishoitajille palkallinen hoitovapaa vastaavasti kuin alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.