Sauli Isokoski

  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Pietarsaari
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Näin pitäisi olla mutta monesti käytännössä ei välttämättä ole valinnanvaraa

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen kriteerit pitää olla yhdenvertaiset koko maassa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuki pitäisi olla subjektiivinen oikeus. Pitää myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tulevaisuudessa perustulo voisi olla ratkaisu myös omaishoidon minimipalkkion määrään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan työ on arvokasta ja siksi sen pitäisi olla verotonta tuloa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Moni omaishoitaja uupuu jos ei pysty pitämään vapaata. Kustannusten vuoksi moni jättää vapaat käyttämättä.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Lakiin pitää saada muutos jossa omaishoitajat huomiodaan yhdenvertaisesti ja heilläkin on oikeus palkalliseen vapaaseen hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Nämä valtionosuudet on korvamerkittävä pelkästään omaishoidon tarpeisiin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Väestömme ikääntyy kovaa vauhtia ja jatkossa omaishoitajien määrä varmasti kasvaa. He tarvitsevat tukea, valmennusta ja opastusta.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tässä olisin voinut valita kaikki kohdat, todella vaikeaa valita kolme tärkeintä kohtaa.