Satu Kosola

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Lempäälä
  • Puolue: Vasemmistoliitto
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi pakottaa omaishoitajuuteen. Omaishoitajuus ei ole aina mahdollista elämäntilanteen tai esim. hoitavan puolison oman terveydentilan takia. Myös taloudelliset seikat voivat estää omaishoitajana toimimisen, vaikka halua löytyisikin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kustannus omaishoidosta olisi korotuksenkin jälkeen pieni verrattuna esimerkiksi laitoshoitoon.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Ei mielipidettä

Verotusta isompi ongelma on hoitopalkkion vaikutus muihin tukiin. Hoitopalkkio ei saisi laskea esimerkiksi opinto- tai työmarkkinatuen määrää.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Palkallinen vapaa hoidettavan sairastuessa turvaa toimeentulon ja vähentää stressiä muutenkin vaikeassa tilanteessa.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Jokseenkin samaa mieltä

Lähtökohtaisesti valtionosuudet täytyy tietty käyttää siihen mihin ne on myönnetty. Vastasin ”jokseenkin samaa mieltä”, koska en tunne valtionosuusjärjestelmää niin hyvin, että voisin sitä arvioida.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.