Satu Koskinen

  • Ikä: 47
  • Kotipaikka: Karstula
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei saa pakottaa tähän tehtävään, pitää olla yhteisymmärryksessä tehty sopimus omaishoidon aloittamisesta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kriteereitä sovelletaan eri kunnissa siinä kohtaa kun rahaa ei ole, moni jää ilman vaikka tarve siihen on. Kunnissa pitää olla yhtenäiset kriteerit tuen myöntämiseen.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on kaikkein halvin hoitomuoto, ihmetyttää hurjan paljon, miksi kunnissa menetellään niin, että kaikki eivät sitä saa. Se on taloudellisestikin paras vaihtoehto kuntien talouteen. Omaishoitoa pitää arvostaa!

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Halvin hoitomuoto edelleen vaikka minimipalkkio nostetaan. Kun katsoo työn vaativuuden, vastuun ja se tapahtuu hoidettavan omassa tutussa ympäristössä. Se on suuri elämänmuutos, meistä kaikista ei ole tähän arvokkaaseen tehtävään.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajantuki pitää saada verottomaksi.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksaminen ja hänen tukensa on äärettömän tärkeää. Vapaita jää todella monessa perheessä pitämättä, se on myös useasti johtuvaa perheen taloudellisesta tilanteesta. Hoidettavan hoitopaikka tulee olla niin järjestetty, että se olisi aina tuttu paikka.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tässä pitäisi menetellä samalla tavalla, kuin että lapsi sairastuisi.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Raha pitää olla korvamerkitty, sitä ei saa käyttää muihin menoihin.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Olen itse nähnyt, miten vertaistuki ja yhdistysten toiminta auttaa omaishoitajia jaksamisessa. Tätä tukea tarvitaan entistä enemmän, ja se ei saa vähentyä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Kunnille myönnetyt tukirahat pitää korvamerkitä, että ne todella ohjautuvat omaishoitoon. Omaishoidon arvostamiseen pitää löytyä enemmän tahtoa ja tekoja.