Sari Sikkilä

  • Ikä: 42
  • Kotipaikka: Orimattila
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 06 Hämeen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Lisäisi tuen houkuttavuutta mutta jättää paljon kysymyksiä siksi en näin yksiselitteisesti asiaa lupaisi. On tietysti tärkeää itse vaikuttaa mihin sitoutuu mutta jos esim. sitoutuisi vain päivähoitoon tai osaksi viikkoa miten loppu hoidettaisiin.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Hoidon tulee olla samanarvoista koko Suomessa.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kaikkien on oltava samassa asemassa asian suhteen.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan palkkio on pieni, palkkion korotus olisi paikallaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Pienestä palkkiosta menee veroa jolloin käteen jäävä osa on todella vähän. Työ on usein vaativaa.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin samaa mieltä

Olisihan se reilua mutta pelkään ettei kasvavien terveydenhoitomenojen vuoksi yhteiskunnalla ole varaa tarjota ilmaista hoitoa. Onneksi palkkio hoitopaikasta ei ole suuri, toki sekin vähentää pientä palkkiota.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Alaikäisen osalta tämä tulisi olla samoin kuin alle 10v kohdalla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tämän pitäisi olla itsestään selvää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Osan tuesta voisi ohjata neuvontaan ja toiminnan kehittämiseen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Mielestäni yhdenmukaisuus ja selkeät kriteerit auttaisivat hakemisessa kun hakija tietäisi saavansa tuen. Palkkion korotus lisäisi houkuttavuutta.
Itse sitoutumisesta päättäminen voisi olla liian houkuttelevaa.Tämä voisi olla neuvoteltavissa yhdessä. Kaikki väitteet ovat kyllä tärkeitä.