Sari Rimmi

  • Ikä: 48
  • Kotipaikka: Uurainen
  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Hoitovastuun ottaminen on silloin yksinkertaisempaa, kun hoitava läheinen on itse jotakuinkin kunnossa ja voimia on. Kun ikäihminen ottaa hoitovastuu toisesta ikäihmisestä, tilanne on haastavampi.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon kriteerien myöntämisessä asiakkaiden kohtelu pitää olla yhdenvertaista kunnasta ja asuinpaikasta riippumatta.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Myös tässä suhteessa omaishoitajien kohtelu pitää olla yhdenvertaista asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Jokseenkin samaa mieltä

Tämä olisi kohtuullista. Koska en kuitenkaan tule päättämään asioista yksin, minimipalkkion täsmällinen määrä pystytään määrittämään vasta yhteistyössä muiden poliittisten ryhmien kanssa.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan hoitopalkkio ei mielestäni ole luonteeltaan ansiotuloa, vaan korvaus tehdystä, läheiselle välttämättömästä hoitotyöstä. Hoitopalkkio ei saisi pienentää muita etuisuuksia, koska tehtävän hoito on luonteeltaan inhimillinen välttämättömyys.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Jokseenkin eri mieltä

Arvioin, että täydellinen maksuttomuus ei nykyjärjestelmässä ole mahdollista.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Jos tilanne on senlaatuinen, että hoidettava pystyy terveydentilansa kannalta sairastamaan kotona, niin kyllä. On epäinhimillistä, jos hoidettava joutuu esim hyväennusteisen kuumetaudin takia laitoshoitoon vain siksi, että omaishoitajalla ei ole mahdollisuutta hoitovapaaseen.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ne ovat tarkoitettu siihen, eikä tarkoitusta saisi kunnissa kiertää.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Tähän on tarvetta, koska mm. väestö ikääntyy, ja sitäkin kautta omaishoidon tarve tulevaisuudessa lisääntyy. Arvokkaasti järjestetty ja resurssoitu omaishoito puolestaan keventää hoivasektorin järjestämispainetta. Sekä hoidettavia että omaishoitajia on kohdeltava arvostaen.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

On inhimillisesti helpompaa ja ennenkaikkea oikeudenmukaista, että kaikkia hoidon tarvitsijoita ja omaishoitajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Omaishoitajan arvokkaasta tehtävästä on saatava kohtuullinen korvaus.