Risto Airikkala

  • Ikä: 65
  • Kotipaikka: Helsinki
  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Vaalipiiri: 01 Helsingin

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Raskasta työtä ei voida pakottaa, sen pitäisi olla vapaaehtoista

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Kansalaisten yhdenvertaisuus on päämäärä, asumiskustannusten ero huomioiden

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Eriarvoisuus tulee poistaa kaikilla tasoilla

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Tulisi silloinkin yhteiskunnalle edullisemmaksi eikä laiminlyöntejä olisi niin kuin nyt Esperille ja Attendolla

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Eihän lapsi lisääkään veroteta

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajan jaksamimista tulee tukea varsinkin nyt kun on hoitajapula

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Vrt. Alle 10 v. lapsen hoito

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Kunnat säästää väärässä paikassa

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vähemmänkin tärkeille poliittisille yhdistyksille jaetaan tukea jopa enemmän kuin ovat anoneet

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Miksi vain 3, kun kaikki ovat tärkeitä