Riikka Slunga-Poutsalo

  • Ikä: 46
  • Kotipaikka: LOHJA
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Jokaisen omaisen on saatava osallistua läheisensä hoitoon omien voimavarojensa puitteissa.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Täytyy myös huomioida se, että omaishoitajien tarpeet ovat erilaisia.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Tottakai on! Ei kai kriteerejä voida luoda niin, että niitä ei sitten noudateta?

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Ei mielipidettä

Tuen tasossa on huomioitava elinkustannukset, jotka vaihtelevat maakuntien välillä. Palkkiot on porrastettava hoidettavan avuntarpeen mukaan siten, että tukea saisi nykyistä kevyemmissäkin hoitotilanteissa, ja intensiivistä hoitoa antavat omaiset saisivat nykyistä enemmän tukea.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen tulisi olla kokonaan verovapaata.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen ja lakisääteisten vapaiden yhteiskustannus ei ole läheskään niin kallista kuin kokoaikainen hoito kodin ulkopuolella.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Työssäkäyviä omaishoitajia tulee tukea oikeudella palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen, aivan samoin kuin on oikeus pienten lasten vanhemmilla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Ikävä kyllä nykyään ei enää korvamerkitä valtionosuuksia käytettäväksi siihen, millä perusteella ne on myönnetty. Kuntien kurjassa taloustilanteessa omaishoito on jostain syystä aina se, joka on ensimmäisenä leikkauslistalla.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Jokseenkin samaa mieltä

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.