Riikka Nieminen

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Espoo
  • Puolue: Piraattipuolue
  • Vaalipiiri: 02 Uudenmaan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kaikki eivät ole valmiita raskaaseen omaishoitajuuteen ja yhteiskuntana meillä on velvollisuus huolehtia kaikista jäsenistämme, joten tukea ja apua pitää tulla myös sitä kautta.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Edullinen joka tapauksessa laitoshoitoon tai muuhun verrattuna.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulisi kaikin tavoin tukea ja parantaa omaishoitoa, jotta meillä on siten hoitajia myös tulevan ikäluokan ikääntyessä.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Yhteiskunnan pitää huolehtia kaikista jäsenistään yhdenvertaisesti, jos maksu on esteenä tai hankaluutena, niin se tulee poistaa, jotta omaishoitaja jaksaa.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Tai vaihtoehtoisesti pitää olla hoitolaitoksella paikkoja tätä varten, tai lisätukea kotisairaanhoidolta. Toisaalta jos kyseessä on vaikkapa noro-virus, niin on parempi, ettei hoidettavaa viedä pois kotoaan ja omaishoitajakaan ei tartuta työpaikalla ketään, vaan jää omaisen luo.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tätä tulisi voida myös seurata läpinäkyvämmin kuin pelkän kyselyn pohjalta.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Vertaistuella on tutkitusti paljon hyötyä, joten ehdottomasti sitä pitää lisätä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.