Riikka Harjula

  • Ikä: 39
  • Kotipaikka: Teuva
  • Puolue: Vihreä liitto
  • Vaalipiiri: 10 Vaasan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Ketään ei voi pakottaa omaishoitajan rooliin. Hoitajana toimiminen on ehdottomasti oltava vapaaehtoista

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

Mikäli kriteerit ovat erilaiset, asettaa se hoitajat eriarvoiseen asemaan.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Luonnollisesti. Mikäli omainen toimii hoitajana ja kriteerit täyttyvät, ei ole syytä evätä omaishoidontukea

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoito on erittäin tärkeää. Tätä arvokasta työtä tulee tukea

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Hoitopalkkion tulisi mielestäni olla verovapaata kokonaisuudessaan. Kyseessä ei ole palkka.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni pitää. Omaishoitajat ovat muutoinkin tiukilla ja palkkiot pienet. Meidän tulisi kaikin keinoin tukea hoitajien jaksamista

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Tätä voidaan verrata lapsen sairastumiseen. Hoidettava on hoitajan vastuulla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mielestäni tuki tulee aina käyttää siihen tarkoitukseen kuin mihin se on olemassa

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Meidän tulee aina tukea omaishoitajien jaksamista. Yhdistykset ovat mukana tässä tukityössä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Mielestäni kaikki edellämainitut ovat tärkeässä asemassa omaishoidon tukemisessa.