Reine Lindeman

  • Ikä: 72
  • Kotipaikka: Tampere
  • Puolue: Seitsemän tähden liike
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin eri mieltä

kuultava hoidettavaa myös, sekä tarvittaessa asiantuntijoita;terv-ja sos.toimi ja tarvittaessa muita omaisia/läheisiä. Tapauksia joissa ei”kykyä” arvioida ottamaansa vastuuta ja hoidettavan/hoitajan tilanteen muutokset huomioita. Vastuu perustuslainmukaan jos tilanne vaatii.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

omaishoitajat tekevät työtä,jota ilman kunnan tulisi merkittävästi lisätä terv-ja sos.palveluja ja hoitopaikkoja,työntekijöita…ja on lähes poikkeuksetta inhimillisempää hoidettavia kohtaan.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

katso edell.vastaus

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

ei koske suurituloisten verotusta .

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

maksuttomuus tukee hoitajan omaa jaksamisa ja terveyttä, kunta hyötyy taloudellisesti hoitopaikkoina /työntekijöinä, ja maksu voi olla myös taloudellinen este vapaaseen.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

katso edell.vastaukset kuntien resurssien säästöistä ja myös arvioitava yli 10v terveys/omaishoitajan omaisensa tuntemus/taito/inhimillisyys .

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

käsittämätöntä,epäinhimillistä,korjattava välittömästi ja tutkittava mihin on ohjautuneet.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

tarvitaan tukitoimia lisää ja laatua ja palvelujen kehittämistä, vrt.kuntien tukitoimina.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Laaditaan koko maahan yhdenmukaiset omaishoidon tuen myöntämisen kriteerit.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Varmistetaan, että kunnille myönnetyt omaishoidon tukemiseen tarkoitetut valtion lisämäärärahat käytetään kokonaisuudessaan omaishoidon tukemiseen.

julkisten ennaltaehkäisevää ja sote- palvelujen määrää ja laatua nostettava tavoitteena maksuton terv.hoito ja asiantuntijayhdistysten toimintaan suunnattava valtion tukea-rahoitus otettava hävittäjämiljardeista,ase-ja sotahankinnoista,ja peruttava jo tehdyt leikkaukset julkisiin-ja sotepalveluihin,ja eläkeindeksi palautettava ja pieneläkkeet nostettava,ja katto suurille eläkkeille.