Reima Kultalahti

  • Ikä: 52
  • Kotipaikka: RAUTALAMPI
  • Puolue: Kansalaispuolue
  • Vaalipiiri: 11 Keski-Suomen
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

ei ihmistä voi pakottaa hoitamaan vanhusta, ihmisiä on erilaisia, toinen jaksaa, toinen ei,

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

tietenkin pitää ja omaishoidontuki pitäisi korottaa samaan mitä hoiolaitoksessa hoito maksaa,

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

tottakai tulee, vanhusten hoito on suurissa yksiköissä heikkoa, ja vanhuksen elämän laatu olisi moninkertaisesti parempi omaishoidossa,

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

lisäksi omaishoidon tukea ei saa vähentää muista etuuksista, kuten työttömyys korvaus yms,,,

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

hoitopalkkion tulisi olla veroton,

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Omaishoitajien jaksamista tulee tukea.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

hoitaminen on monesti kokopäivätyötä vastaavaa joten joustomahdollisuuksia pitää olla.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

raha tulee aina käyttää siihen mihin se kuuluisi, ei kuntien oman talouden tukemiseen,

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidolle pitää saada vähintään samat rahat kuin maahanmuuttajien erijärjestöille yhteensä, sillä omaishoito on tärkeää, ja hoitajan tulee saada työstä työnsä mukainen palkka, eli rahaa tulee kierrättää omaishoitajille myös yhdistysten kautta pelkän neuvonnan lisäksi,

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Annetaan omaishoitajan itse päättää hoivavastuun sitovuudesta.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

kaikki on tärkeitä, mutta tärkeintä on turvata omaishoitajan talous, ja jaksaminen.