Rauno Taskinen

  • Ikä: 59
  • Kotipaikka: Kuopio
  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Vaalipiiri: 09 Savo-Karjalan
  • Ehdokkaan kotisivu

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun omaisen hoitamisen vastuuksi yhteiskunnassa asetetaan, että ensisijaisesti omainen hoitaa, ja järjestetään kotiin myös tukea, tulee silloin maksaa omaishoitajantuki täysimääräisesti.
Kaikki ei jaksa, ja tulisi olla mahdollisuus palvelukotiasumiseen.

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Jokseenkin samaa mieltä

Kriteerien tulisi olla samat maakunnissa.
Koko maan kriteerit ei tule onnistumaan, koska kotiin annettavan avun määrä vaihtelee eri kunnissa, ja on alueittain suuria eroja terveyspalveluiden saamiseksi.

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

Kunnilla on velvollisuus huolehtia asukkaistaan. Jos palvelu järjestetään julkisessa laitoksissa, on silloin kustannukset isot. Minusta omaishoidossa ”terveyskeskuksen vuodepaikka” on hoidettavan kotona ja tuo isoa säästöä.

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Omaishoidon tuen maksaminen täysimääräisesti säästää vuodepaikan tehostetussa palveluasumisessa.
Maksettava tuki on silti pieni, mutta riittävä motivoimaan ja tukemaan perheen taloutta, ja auttaa jaksamaan.

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Tulisi perustaa uusi omaishoitaja vähennys, joka vuoden kokonaistulosta laskettuna aiheuttaisi omaishoidon tuelle verottomuuden.
Sillä on olemassa muutakin työtä, josta verotetaan.

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Tulee myös ryhtyä valvomaan, että omaishoitaja pitää lakisääteisen loman. Kunta hoitaa oman velvollisuuden tarjoamalla loma-ajan hoidon ilmaiseksi.

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Jokseenkin samaa mieltä

Kun omaishoidettava sairastuu, muut järjestelyt ovat kalliimpia yhteiskunnalle. Pienyrittäjä voi joutua tässä terveystilanteessa sosiaalietuuden ”maksajaksi”, siksi vastaan että yksi päivä palkallisena, ja sitä seuraavat palkatta. Tuetaan kuitenkin että hoitoa voi järjestellä.

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Mikäli rahaa ei käytetä nimettyyn tarkoitukseen menetellään vastoin määrärahojen käyttämisestä annettuja ohjeita. Asiaan tulee puuttua välittömästi. 1. taho voi olla kunnassa vaikka tarkastusltk.

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Ns kolmannen sektorin auttavaa työtä tulee tukea rahallisesti. Valtio ja kunnat säästävät kokonaisuudessaan koska väestö ikääntyy.
Omaishoitajien paikallisyhdistykset pystyvät auttamaan alueen omaishoitajia merkittävästi. Vähentävät kunnan töitä.

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Tarjotaan omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen palvelu hoidettavalle maksuttomana.

Tärkein on mielestäni on se, että kuukausittainen loma toteutetaan.
Loman pituus tulisi saada sellaiseksi, että olisi 4 vrk (ma vienti/pe ip paluu), jotta omaishoitaja saisi nukutuksi vähintäänkin kolme yötä peräkkäin.