Rauno Mäki

  • Ikä: 51
  • Kotipaikka: Hämeenkyrö
  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Vaalipiiri: 07 Pirkanmaan

Vastaukset

1. Omaisilla on oltava mahdollisuus itse päättää lähimmäisestään ottamasta hoitovastuusta.

Täysin samaa mieltä

Kyllä sillä vaikka olisi omaishoitaja niin erilaisissa tapauksissa ei silti välttämättä osaa, pysty tai ole mahdollista hoitaa omaisen kaikkia mahdollisia hoitoja ja tarpeita vaan niihin voi tarvita ammattilaisen apua

2. Omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

Täysin samaa mieltä

3. Omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille.

Täysin samaa mieltä

4. Omaishoidon minimipalkkio tulee nostaa vähintään 650 euroon kuukaudessa.

Täysin samaa mieltä

Saisi olla kyllä isompi ja veroton

5. Omaishoitajan hoitopalkkion verotusta tulee keventää.

Täysin samaa mieltä

Palkkio pitäisi olla veroton eikä se saisi vaikuttaa muihin etuuksiin

6. Hoidettavan saaman hoidon pitää olla maksutonta omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana.

Täysin samaa mieltä

Lakisääteistä vapaata ei ole kuin 3 vrk/kk ja omaishoitaja on vapaansa ansainnut. Valitettavasti kustannuksien takia ei läheskään kaikki pysty käyttämään vapaitaan koska ei korvaavaan hoitoon ole varoja niin hoidettavalla kuin omaishoitajallakaan

7. Työssäkäyvän sopimusomaishoitajan tulee saada palkallista vapaata hoidettavan sairastuessa äkillisesti.

Täysin samaa mieltä

Täysin verrattavissa lapsen sairastumiseen. Sitäpaitsi omaishoito voi koskea myös lasta. Varsinkin omaa

8. Omaishoidon tukemiseksi tarkoitetut kuntien valtionosuudet tulee käyttää kokonaan omaishoidon hyväksi.

Täysin samaa mieltä

Tottakai. Se pitäisi olla ns ”korvamerkittyä”

9. Omaishoitajayhdistysten julkista avustusta tulee lisätä, jotta vapaaehtoispohjaista neuvontaa ja vertaistukea on saatavilla kattavasti koko Suomessa.

Täysin samaa mieltä

Kyllä sillä moni omaishoitaja ei tiedä oikeuksistaan

10. Suomessa sopimusomaishoitajia on noin 46 000. Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään arvioidaan kuitenkin olevan noin 350 000 henkilöä. Valitse kolme tärkeintä seikkaa, jotka tekevät sopimusomaishoidosta houkuttelevampaa.

Taataan omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville.

Korotetaan omaishoitajan palkkion minimisummaa.

Kevennetään omaishoidon tuen verotusta.

Valitettavasti monesti on omaishoitokin rahasta kiinni. Vaikka kuinka tekisi mieli omaista hoitaa, niin mikäli siitä ei saa riittävää korvausta itse pärjätäkseen ei se välttämättä ole mahdollista. Omaishoitotyö säästää kustannuksia verrattuna palveluasumiseen ja varsinkin tehostettuun palveluasumiseen